Parties Haut elo en vedette

Serveur Vietnamien

ARAM

Temps:

VN
Kai'Sa
Tàixiáng mèng
Nidalee
Myisha
Lulu
JFJ Danilova
Kha'Zix
Ńø ñämë
Blitzcrank
Eureka
Ashenfall
Seraphine
đã quá FPT ơi
Twisted Fate
em bé loz khít
Karma
Jann Nè
Vayne
VGC HentaiZ
Caitlyn
ARAM

Temps:

VN
Corki
Chú Châu Cucci
Pantheon
Baal of Peor
Taliyah
UnknownHP
Vladimir
Caught
Yorick
Vpttrung
SilverBulletNN
Karthus
MonkeyT04
Lee Sin
DCM cả lobby
Pyke
Đôi Tay 04
Kai'Sa
Sapphiree
Ivern
ARAM

Temps:

VN
Ahri
meoyeunuoc
Graves
haao
Caitlyn
Đại Hòa Hồn
Varus
Vinious
Garen
H20LàAxit
Lo Lem He Pho
LeBlanc
Defixer
Taric
Đíp Thốt
Brand
Chồng Đỗ Hà Thu
Jinx
The Luckiest
Kai'Sa
CLASSIC

Temps:

VN
Senna
deptry m8
Kindred
ChândàiMôngto
Fiora
stand up or die
Orianna
hnaD
Kalista
tttienthanh
OG Tomoe
Tristana
MADWAY nè
Fiddlesticks
giai cuu hm i
Tryndamere
will he
Xin Zhao
GG Miku
Ashe
CLASSIC

Temps:

VN
Kalista
miss fish
Rakan
because of you
Yone
Chu Dược Nhiên
Karthus
Dopa Up
Jayce
Homuraº
YJ8
Jhin
SUN HuyyeuHien
Naafiri
JaneSuit
Taliyah
K2 Chú Dĩ
Thresh
abcxyzy
Gnar
Turing Quest - The AI Powered Party Game